5. mezinárodní chemicko-technologická konference

5th International Conference on Chemical Technology


BOOK OF ABSTRACTS, FULL PAPERS